Lou Vielh Ostal
Top-3: Mooiste Adbij-ruïnes  
  Terug naar 'De Streek' Vorige Top-3: Mooiste abdijen Volgende Top-3:Leukste markten Home
1. Notre Dame d'Alet, 'la plus belle ruine de France'

(Alet-les-Bains, 35 km ten zuiden van Conques)

Notre Dame d'Alet is een in 813 gestichte abdij, die al snel veel invloed en rijkdom wist te verwerven. Na 1100 vond er belangrijke nieuwbouw plaats, resulterend in één van de mooiste romaanse kerken van Frankrijk. De apsis (chevet) van de kerk is op de foto rechts te zien. De streek was zeer kathaars gezind en bleef dat ook nog lang na de kruistocht. Daarom werd bij de herindeling van de bisdommen in 1317 een bisschop geïnstalleerd, met de bedoeling meer tegengas te geven. De abijkerk werd omgebouwd tot kathedraal door er een gotische kerk omheen te bouwen. In 1577, tijdens de godsdienstoorlog, werd de kathedraal door de Hugenoten vernietigd. Er werd besloten haar niet opnieuw op te bouwen maar het resterende deel (een zijkapel) als zodanig te gebruiken. Eind 18e eeuw werd een deel van de ruïnes gesloopt om de weg te verbreden. Wat overblijft is echter nog zeer de moeite waard.
2. Saint-Pierre-de-Vals

(Tussen Mas-Cabardès en Miraval-Cabardès, 20 km ten noorden van Conques)

Saint-Pierre-de-Vals is een Franciscaner abdij, gesticht in 1212 door Simon de Montfort na de kruistocht tegen de katharen Met de stichting wilde De Montfort dit zeer ketterse en opstandige deel van Frankrijk 'herkerstenen'. Gebouwd in een overgangsstijl tussen romaans en gotisch in. De abdij kende een redelijk succesvol bestaan tot de Revolutie; de monniken moesten vertrekken. Het gebouw werd nooit meer ergens voor gebruikt en verviel langzaam tot ruïne. Romantisch gelegen en zéér verlaten, zij het wel met een (niet al te drukke) weg voor de deur. Het terrein is niet te bezoeken (instortingsgevaar) maar men kan er wel omheen lopen. St Pierre de Vals -ruïne église 2
3. Notre-Dame-de-Villelongue

(St. Martin-le-Vieil, 20 km ten westen van Conques)

 

Notre-Dame-de-Villelongue is een Cisterciënzer abdij, in 1180 gesticht als tegenoffensief tegen de snel aan belang winnende kathaarse kerk. De abdij werd enorm rijk en belangrijk na de inname van Carcassonne door Simon de Montfort, die de abt rijkelijk beloonde voor al zijn inspanningen. Het gebouw dateert voornamelijk uit de dertiende eeuw en staat bekend om de hoge kwaliteit van het beeldhouwwerk, dat nog ruimschoots aanwezig is. Het verval zette in met de ontvolking van de streek ten gevolge van de pest in de 14e en 15e eeuw, waarbij de resterende bewoners uit de streek naar de stad trokken en de velden braak kwamen te liggen. Na de revolutie werd het particulier eigendom en fungeerde als wijn-cave en (nu nog steeds) als woonhuis.
 

© HvI/RvH- ontwerp naar Kumiko