Lou Vielh Ostal
Top-3: Mooiste abdijen
  Terug naar 'De Streek' Vorige Top-3: Mooiste dorpen Volgende Top-3: Mooiste Abdij-Ruïnes Home
1. Saint-Hilaire

(In het dorp St. Hilaire, 30 km ten zuiden van Conques)

Klik hier voor tarieven en openingstijden

 

Deze benedictijner abdij bevindt zich hier vanaf eind 8e eeuw. Het klooster was eerst gewijd aan St. Sernin, maar werd herwijd in naam van de patroonheilige van Carcassonne, wiens resten in een prachtige sarcofaag worden bewaard. De kerk is voornamelijk uit de 11e en 12e eeuw. De abdij stond onder bescherming van de Burggraaf van Carcassonne. Ziehier de reden waarom het klooster tijdens de kruistocht tegen de katharen werd onteigend en grotendeels werd gesloopt, zogenaamd wegens kathaarse sympathieën van de kloosterlingen. In de 13e eeuw volgde een nieuwe bloeiperiode, waarvan de kloostergang nog getuigd. Dat de abt niet vies was van wereldse genoegens valt af te lezen aan de 15e-eeuwse plafondschilderingen in zijn privé-vertrekken.
2. Saint-Pierre-et-Saint-Paul

(In Caunes-Minervois, 20 km ten noordoosten van Conques)

Klik hier voor tarieven en openingstijden

 

De stichtingsakte is nog ondertekend door Karel de Grote. De oudste delen van dit benedictijner klooster dateren uit de 8e eeuw (crypte). Het grootste deel van het klooster dateert uit de 12e eeuw. Vooral de schoonheid van de kooromgang (chevet) wordt geroemd. De romaanse kloosteromgang is verloren gegaan omdat deze in de 17e eeuw op een hoger niveau werd herbouwd; dit in verband met overstromingen van de Argent Double. Door de commende* bijna geruïneerd, kende het klooster na 1650 weer een opleving. Na de Revolutie verdwenen de monniken en werd de kerk een parochiekerk.    

*Commende: door de Franse koning vanaf 1467 opgelegde zeer hoge belasting op inkomsten uit wereldlijke bezittingen van de RK-kerk, bedoeld om de macht van de kerk in te perken (en de schamele staatskas te spekken).

 

3. Saint-Papoul

(In het dorp St. Papoul, 40 km ten westen van Conques)

klik hier voor tarieven en openingstijden

 

Van 1317 tot aan de Revolutie was het dorp een heuse bisschopszetel; vlak naast de abdij staat nog het bisschoppelijk paleis uit de 15e eeuw. De adbijkerk was in deze periode een kathedraal. De oorsprong van de abdij ligt ook weer in de 8e eeuw, maar het huidige gebouw dateert uit de 12e tot 14e eeuw. St. Papoul is een plaatselijke heilige.

Bijzonder aan dit gebouw zijn de kloostergang in de stijl van de zuidelijke gotiek en de romaanse beelden aan de buitenkant van de kerk, die toegeschreven zijn aan de Maître de Cabestany, een beroemde maar onbekende beeldhouwer uit de 12e eeuw. Cabestany wordt ook geacht de schepper te zijn van de sarcofaag van St. Sernin in de Saint-Hilaire (zie hierboven). De binnenkant van de kerk is recent in oude luister hersteld.

Het dorp is ook zeer de moeite van het bezoeken waard.

 

 
Andere fraaie adbijen, die nèt buiten de top 3 vallen zijn de Abbaye de Fontfroide (65 km ten zuidoosten van Conques) en Abbaye de Lagrasse (40 km ten zuidoosten van Conques).

© HvI/RvH- ontwerp naar Kumiko